Zabytki

Kościół w Sobieszynie

W 1886 siedziba parafii z Drążgowa została przeniesiona do Sobieszyna. Tu, w latach 1883-1886, staraniem ks. Feliksa Majewskiego, kosztem hrabiego Kajetana Kickiego, wybudo-wano na Modrzewiowej Górze nowy, murowany kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół zbudowano w stylu neogotyckim, według projektu Pawła Wóycickiego. Został konsekrowany 1886 przez Wincentego Teofila Popiel-Chościaka, arcybiskupa war-szawskiego.
Obok kościoła stoi neogotycka, murowana plebania.

Historia

W drugim roku panowania ostatniego króla z dynastii Piastów – Kazimierza Wielkiego w dniu 29 września 1334 biskup krakowski Jan Bodzanta erygował parafię w Drążgowie, w oparciu o Fundację Drążgowskich. Do parafii należały wówczas następujące miejscowości: Drążgów, Sobieszyn, Laskowice (Baranów), Blizocin, Składów, Rudno, Pogonów, Osmolice, Sarny i Strzyżowice.

Pierwszy kościół był drewniany. W 1575 został on zamieniony przez dziedzica Mikołaja Kłoczowskiego na zbór ariański na okres 30 lat. Drugi kościół drewniany pod wezwaniem św. Trójcy – wzniesiony staraniem ks. Michała Wierzbowskiego w 1771 usytuowany był w płn. wsch. narożu Rynku w Drążgowie, spalony 1840 i nie odbudowany.

W 1886 siedziba parafii z Drążgowa została przeniesiona do Sobieszyna. Tu, w latach 18831886, staraniem ks. Feliksa Majewskiego, kosztem hrabiego Kajetana Kickiego, wybudowano na Modrzewiowej Górze nowy, murowany kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół zbudowano w stylu neogotyckim, według projektu Pawła Wóycickiego. Został konsekrowany 1886 przez Wincentego Teofila Popiel-Chościaka, arcybiskupa warszawskiego.

Obok kościoła stoi neogotycka, murowana plebania. Obecnie parafia obejmuje : Sobieszyn, Blizocin (4 km), Brzozowa (2 km), Drążgów (3 km), Grabowce Dolne (5 km), Lendo (8 km), Podlodów (5 km), Ułęż Dolny (1 km), Wólka Sobieszyńska (4 km), Zosin (4 km).

11 września 2011 roku parafia obchodziła jubileusz 125-lecia powstania kościoła parafialnego.

// wikipedia

Show More

Gminy Pradoliny

Na co dzień grafik. Po godzinach pasjonat fotografii. Społecznik.
Back to top button